Crydom

ການແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້

- Crydom, ຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບໂລກໃນເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດແຂງ, ລວມທັງເຕັກໂນໂລຢີແລະນະວັດຕະກໍາເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບ Solid State Relays ແລະ Solid State Contactors. Crydom ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຂອງ Sensata Technologies.

ຜະລິດຕະພັນ ປະເພດ

Discrete Semiconductor Products(721 products)

Switches(2 products)

Relays(4,583 products)

Motors, Solenoids, Board Boards / Modules(1 products)

Industrial Controls(48 products)

Fans, Thermal Management(9 products)

Integrated Circuits (ICs)(20 products)

ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ