IXYS Corporation

IXYS Corporation

Request quote from

ການແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້

- IXYS Corporation ໃຫ້ບໍລິການເສັ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ High Power Semiconductors, ລວມທັງພະລັງງານ MOSFETs ຕໍ່າສຸດ, IGBTs ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງໄວວາ, Diodes ການຟື້ນຕົວໄວ (FREDs), SCR ແລະ Diode Modules, Rectifier Bridges, ແລະ Power Interface ICs.

ຜະລິດຕະພັນ ປະເພດ

Circuit Protection(58 products)

Discrete Semiconductor Products(5,250 products)

Sensors, Transducers(39 products)

Transformers(2 products)

Isolators(1 products)

ເຄື່ອງມື(6 products)

Hardware, Fasteners, Accessories(9 products)

ຜະລິດຕະພັນຫມໍ້ໄຟ(8 products)

ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ