Xilinx

ການແນະ ນຳ ກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້

- Xilinx ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງ FPGA Programmable ທັງຫມົດ, SoCs, MPSoCs ແລະ 3D ICs. Xilinx ສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ມີຄວາມໂປຼແກຼມທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຮາດແວທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນການຜະລິດ Cloud Computing, 5G Wireless, Vision Embedded, ແລະ Industrial IoT.

ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ